Retro and Rare
covering unique games from past and present

Styl wczoraj oraz dziś

April 29th, 2014 by raddczej29k8rfdek28jkr

To nie na tym polega miłość. Księga Hioba jest trudna aż do zrozumienia. Podczas jej czytania stawiałem sobie mnóstwo pytań. Chwilami wątpiłem w to, iż Stwórca jest stosowny a sprawiedliwy. Wydawało mi się, iż treści zawarte w tej księdze przekreślają mój obecny portret miłosiernego Ojca w niebie. Bardzo zaniepokoił mnie w tym momencie już sam tytuł drugiego podrozdziału rozdziału trzeciego: „Pierwsza interlokucja szatana z Bogiem”. Po przeczytaniu pierwszej natomiast drugiej rokowania dreszcze dawny mi po plecach. Oto klasyczny Jahwe ugiął się pod spodem namowami tadalis szatana. Niejako spośród przed pertraktował. Powstał naprawdę nazwany „zakład o przekonanie” z szatanem! Co więcej, „sprawiedliwy” Władca oddał swojego najwierniejszego sługę, o czym świadczy wypowiedź: „A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, który tak aby owszem był prawy, sprawiedliwy, nabożny zaś unikający grzechu podczas gdy on.” (1, 8), w co niemiara szatana! „Oto skończony treściwość jego w twej mocy.”(1, 12). „Oto [Hiob] jest w twej mocy.” (2, 6). Przerażającym jest też to, iż bóstwo okazuje się nie znajdować się troskliwym a kochającym „pasterzem swoich owieczek”. Pozwala złym czynić krzywdę dobrym. Pozwala niegodziwym trwać w dostatku oraz pokoju, i prawych zaś oddanych Mu nęka nieszczęściami, utrudniając im, zaś w samej rzeczy niełatwe, życie. Czy levitra możemy określić kochającym ojcem kogoś, jaki pozwala tolerować swoim dzieciom bez ich winy?

Posted in Misc

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.