Retro and Rare
covering unique games from past and present

Public relations

January 31st, 2015 by a.sosnowski2

Ale czy w każdej organizacji można wykreować lidera, tak jak buduje się samą markę?
Okazuje się, że tak. Dzisiaj w arsenale działań z zakresu public relations służą do tego zabiegi, polegające m.in. na wykorzystaniu zespołu kompetentnych ludzi, którzy bezpośrednio otaczają i współpracują z samym prezesem. Nikt przecież nie jest omnibusem i siłą rzeczy, to członkowie zarządu do spraw finansów, kadr, czy produkcji będą lepiej zaznajomieni z właściwym sobie tematem, niż spinający wszystkie zagadnienia prezes. Takie osoby, to ambasadorowie podległych im obszarów. Ich wsparcie i wiedza będą szczególnie pomocne, gdy spółka będzie miała możliwość szerszego prezentowania planów i nowości w danej dziedzinie. Mądry prezes, skuteczny lider powinien umieć korzystać z wiedzy swoich ekspertów.
W świecie, w którym coraz większe znaczenie ma brand i jego skojarzenie z wartościami, promocja firm musi odbywać się niemal nieustannie. Dotyczy to nie tylko wyrobów i usług, ale i samych ludzi, którzy je tworzą. Ich emanacją jest ścisłe kierownictwo, a uosobieniem prezes firmy. Dlatego też lider powinien być otoczony kompetentnymi ludźmi, którzy służąc swoją wiedzą urastają do rangi ekspertów i doradców w danym obszarze działalności.

Posted in Misc

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.