Retro and Rare
covering unique games from past and present

Broker ubezpieczeniowy

September 29th, 2014 by jkoalski7

Nord Partner Sp. z o.o. to jeden z najlepszych brokerów ubezpieczeniowych, posiadający ogólnopolską sieć oddziałow oraz potwierdzone wieloletnim doświadczeniem metody transferu ryzyka.

Profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych mocodawców zaowocowały zaufaniem którym obdarzyło nas ponad 3 000 podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są wielki i średni przemysł – w tym spółki giełdowe, przedsiębiorstwa państwowe, firmy leasingowe, transportowe i spedycyjne, producenci i dystrybutorzy energii, średni business.

Ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego wymagają odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz starannego opracowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach SIWZ. Nord Partner z wykwalifikowaną kadrą brokerów ubezpieczeniowych już od wielu lat uczestniczy w wykonywaniu umów ubezpieczenia gmin . Stosowanie prawa zamówień publicznych pozwoliło nie tylko na odpowiednie oszczędności w budżetach naszych klientów, ale również na wysoki poziom bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, gwarantujący pełną i realną ochronę ubezpieczeniową.

Jako broker ubezpieczeniowy zaangażowany w sprawy naszych klientów na bieżąco reagujemy na zmiany przepisów prawnych oraz nowe uwarunkowania związane z akceptacją ryzyka przez ubezpieczycieli. Poprzez odpowiednią wiedzę, procedury i system informatyczny jesteśmy przygotowani do prowadzenia spraw związanych ze szkodami majątkowymi, szczególnie w newralgicznych ubezpieczeniach dróg i mienia komunalnego. Brokerzy ubezpieczeniowi pracujący w 22 naszych oddziałach na terenie kraju pozwalają na szybką i bezproblemową współpracę nie tylko przy przetargach, ale podczas codziennej obsługi ubezpieczeniowej.

Posted in Misc

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.